» Nyheder

NyhederNy administrationspartner i MALKOM

09-07-2014

Pr. 1. juli 2014 har MALKOM indgået aftale med PensionDanmark om administration af MALKOM. Det betyder, at det for fremtiden er PensionDanmark, der står for ind- og udbetalingerne, når malerfaget går på efteruddannelse.

Rent konkret betyder det, at når medarbejderen har været på efteruddannelse, vil MALKOMs andel af løn, deltagergebyr samt udetillæg automatisk blive udbetalt til virksomhedens konto. Det kræver dog, at uddannelsen er anmeldt på Efteruddannelse.dk,  hvilket alligevel sker, hvis man vil have VEU godtgørelsen, som er statens andel af løn og ophold.

Med hensyn til opkrævning betyder det, at opkrævningerne vil gå fra at være bagud årligt til at blive bagud halvårligt. Det betyder, at man i løbet af efteråret vil modtage en opkrævning for første halvår 2014. I april i år har man modtaget opkrævning for hele 2013.

Til hvad? Hvor længe kan man få?  Og hvor meget ?

Som udgangspunkt kan man få tilskud til alle AMU kurser, og man kan med god held gøre brug af www.ebai.dk til at finde de kurser, der er udarbejdet til  malerfaget.

Derudover giver MALKOM også tilskud til førstehjælpskurser samt eventuelt til leverandørkurser, her skal man dog være opmærksom på, at man skal have søgt MALKOM om tilskud, før kurset bliver afholdt, så bestyrelsen kan tage stilling til, om kurset er relevant og hvor meget man eventuelt  vil støtte kurset med.

MALKOM kan også give tilskud til VUC kurser – f.eks. dansk og matematik!

Hver medarbejder (svende og elever) har ret til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse om året, hvilket MALKOM kan give løntabsgodtgørelse til med op til kr. 170 i timen, derudover gives der tilskud til deltagergebyret samt eventuelt et afstandstillæg.

Hvis virksomheden sender medarbejdere på efteruddannelse, kan der maksimalt udbetales tilskud i 5 uger pr. år pr. medarbejder.

I de næste par måneder, mens vi går fra det nuværende administrationssystem til PensionDanmark, vil man skulle ansøge MALKOM manuelt, se mere information på >> www.malkom.dkNyheder