Kontakt vedrørende konjunkturundersøgelserne

Tlf: 32 63 03 70Ole Draborg
Direktør

Følg udviklingen i malerfaget

 

Hvert halve år spørger Danske Malermestre medlemmerne om udviklingen og forventningerne til branchens udvikling. Vi ser på omsætning, ledighed og likviditet. Desuden spørger vi hver gang ind til to aktuelle emner, som vi får medlemmernes mening og erfaringer med.

 

1. halvår 2017

>> Se hele undersøgelsen her
 


RESUMÉ

Positive forventninger til 1. halvår 2017 (side 2)
Forventningerne til 1. halvår 2017 er fortsat positive, men dog lidt mere afdæmpede, idet 45 %  af virksomhederne forventer en stigende omsætning, mens 18 % forventer en faldende omsætning. Der er således forventning om fremgang i netto 27 % af virksomhederne.

 

Fortsat positiv udvikling i bruttoavancen (side 3)
Forventningerne til omsætningen til 1. halvår 2016 blev mere end indfriet, idet netto 43 % af medlemmerne har oplevet fremgang i omsætningen i 1. halvår 2016. I starten af 1. halvår 2016 var det kun netto 19 % af medlemmerne, der forventede en fremgang.

 

Svært at finde kvalificerede elever (side 5)
Mange malermestre peger på, at det er vanskeligt at finde elever, der er ansvarsbevidste, stabile og dygtige nok, ligesom det kan være en udfordring at finde nogen, der ønsker at blive maler.

 
Undersøgelsens tilrettelæggelse
Hvert halve år i juli og december måned udsendes spørgeskemaer til Danske Malermestres medlemmer. I disse spørgeskemaer bedes det enkelte medlem om at tage stilling til, dels hvorledes udviklingen har været i det forløbne halvår i forhold til samme halvår forrige år, og dels hvorledes den forventede udvikling vil være i det kommende halvår i forhold til samme halvår forrige år.

 

Virksomhedernes besvarelser vægtes med beskæftigelsen i de enkelte virksomheder. I under-søgelsen har medvirket 241 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.230 personer, svarende til ca. 30 % af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 2 og 3, 2017.

 

 

 

Presse