Presse

Modtag pressemeddelelser

For alle interesserede er det muligt at tilmelde sig Danske Malermestres pressemeddelelser, der udsendes
pr. e-mail.

>> Til-/afmeld pressemeddelelser 

 

Nyt fra Danske Malermestre

(Se flere nyheder i menuen til højre)

 

 

 


Du risikerer en stor skatteregning ved brug af udenlandske underentreprenører

07-02-2018

Af direktør Ole Draborg
 
Vi har på det seneste konstateret, at SKAT er begyndt at interessere sig for vores medlemmers brug af udenlandske underentreprenører. Her er der virkelig grund til at være på vagt, for man risikerer et voldsomt betalingskrav fra SKAT, hvis man ikke er opmærksom på begrebet arbejdsudleje, og hvor det adskiller sig fra en egentlig underentrepriseaftale. 
 
 
Arbejdsudleje
Ved arbejdsudleje er der altid tre parter:
 
En dansk virksomhed, der lejer arbejdskraft.
 
En udenlandsk arbejdsgiver, der udlejer arbejdskraft. Det kan for eksempel være et vikarbureau eller en anden virksomhed.
 
En udenlandsk medarbejder, som er ansat hos den udenlandske arbejdsgiver.
 
Hvis du som dansk virksomhed lejer en medarbejder af en udenlandsk virksomhed, og medarbejderen har skattemæssig bopæl i udlandet, skal medarbejderen betale skat efter reglerne om arbejdsudleje. Skatten udgør 8% i AM-bidrag og 30% i arbejdsudlejeskat, i alt 35,6%. Skatten beregnes af den udbetalte bruttoløn til medarbejderen og det er den danske virksomhed, der er ansvarlig for at tilbageholde og betale skatten. Den udenlandske arbejdsgiver skal derfor give dig dokumentation for medarbejderens bruttoindkomst. Hvis du ikke får den dokumentation, skal du beregne arbejdsudlejeskatten af den samlede fakturasum fra den udenlandske virksomhed. 
 
Reglerne om arbejdsudleje gælder uanset om den udenlandske arbejdsgiver er momsregistreret i Danmark eller ej. 
 
Afgrænsning mellem underentreprise og arbejdsudleje
Det er uden betydning, om aftalen om levering af arbejdsydelser kaldes for en entrepriseaftale. Det er afgørende, om den udenlandske medarbejder reelt arbejder for den danske virksomhed på vilkår, der i store træk svarer til, at arbejdstageren er i et tjenesteforhold til den danske virksomhed.
 
SKAT kan lægge forskellige kriterier til grund for bedømmelsen om der reelt er tale om en entrepriseaftale eller arbejdsudleje. En entrepriseaftale vil for eksempel være karakteriseret ved flere af følgende elementer: 
 
At der er aftalt en fast entreprisesum
 
At opgaven er afgrænset og veldefineret
 
At underentreprenøren bærer det fulde økonomiske ansvar for forsinkelser og mangler
 
At der er aftalt dagbøder ved forsinkelse
 
At der først sker endelig afregning ved efter aflevering og udbedring af eventuelle mangler
 
At underentreprenøren suverænt bestemmer hvem, der skal arbejde på opgaven og hvor mange
 
At det alene er underentreprenøren, der instruerer og overvåger medarbejderne 
 
At underentreprenøren medbringer sine egne arbejdsredskaber og -materiel
 
At underentreprenøren frit kan vælge at arbejde for andre kunder mens arbejdet pågår
 
Hvis forholdene omkring ansvar og økonomisk risiko peger i retning af, at der ikke foreligger en reel underentrepriseaftale, og den danske virksomhed dermed må anses som den reelle arbejdsgiver, kan det være relevant at se på disse supplerende kriterier:
 
Hvem instruerer medarbejderen om, hvordan arbejdet skal laves?
 
Hvem kontrollerer og har ansvaret for det sted, hvor arbejdet udføres?
 
Bliver regning for lønnen opkrævet hos den danske virksomhed?
 
Hvem leverer arbejdsredskaber og -materiel?
 
Hvem bestemmer antallet af medarbejdere, der skal lave arbejdet og deres kvalifikationer?
 
Hvem vælger den medarbejder, som skal lave arbejdet, og hvem kan tage ham fra arbejdet?
 
Hvem pålægger medarbejderen sanktioner, der er relateret til arbejdet?
 
Hvem bestemmer arbejdstider og ferier?
 
Eksempel på arbejdsudleje
En dansk kunde indgår aftale med et dansk byggefirma om at opføre et stort byggeri. Byggearbejdet er så omfattende, at det danske byggefirma indgår aftale med en udenlandsk byggevirksomhed om at udføre dele af byggeriet. I forbindelse med byggeriet aftales det løbende, hvilke opgaver medarbejderne i det udenlandske byggefirma skal stå for, og der afregnes i forhold til det antal timer, som medarbejderne i det udenlandske firma udfører arbejde på byggeriet. Den udenlandske virksomheds ydelser er ikke på forhånd klart afgrænsede og individualiserede. Det danske byggefirma står for indkøb af de materialer, der anvendes til byggeriet. Efter en samlet vurdering vil der foreligge arbejdsudleje.
 
Eksempel, der ikke er arbejdsudleje
En dansk byggevirksomhed bygger parcelhuse. Virksomheden udfører med egne ansatte som udgangspunkt selv murer- og tømrerentrepriser. For så vidt angår gulvlægning indgår den danske virksomhed en entreprisekontrakt med et udenlandsk gulvfirma, der udfører gulvlægningsarbejdet til en fast aftalt pris. Det er udelukkende gulvlægningsfirmaets egne ansatte, der varetager opgaven, under gulvlægningsfirmaets ledelse og ansvar. Gulvlægningsfirmaet leverer efter aftale selv hovedparten af gulv og byggematerialer. Eventuelle reklamationer udbedres af gulvfirmaet for egen regning. Arbejdet må anses for en selvstændig ydelse, der er leveret af en selvstændig udenlandsk erhvervsvirksomhed, og ydelsen i gulvlægningsfirmaet afgrænset og udskilt i forhold til den danske virksomhed.
 
Foto Lars Horn

Pressemeddelelser

>> læs alle pressemeddelelser

 

27-07-2018
Medlemsblad august 2018

I august nummeret af Danske Malermestre kan du både læse om et lykkehjul med lærlinge-spørgsmål til Folkemødet 2018, debatten om en certificeringsordning på generalforsamlingen og om begrebet nudging, hvor du får et kærligt og effektivt puf.
>> Læs mere…

10-07-2018
Stort behov for at ansætte malersvende

82 procent af deltagerne i Danske Malermestres konjunkturundersøgelse har haft behov for at ansætte malersvende inden for de sidste tre måneder.
>> Læs mere…

04-07-2018
Vind 25.000 kr. for det flotteste malearbejde

Har du fået malet? Er det flot? Så kan du vinde mange penge, når Danske Malermestre for femte gang udskriver konkurrencen om det flotteste malearbejde i private hjem.
>> Læs mere…

Overenskomst/Ansættelse

>> læs alle nyheder

 

 

01-06-2017
Ændringer i overenskomstens satser pr. 1. juni


>> Læs mere…

23-03-2017
Overenskomsten skal gennem afstemning i april


>> Læs mere…

12-12-2016
Jul og Nytår – hvordan er det nu med det?

Sådan er feriedagene i forbindelse med jul og nytår 2016.
>> Læs mere…

Entreprisehjælp

>> læs alle nyheder

 

18-05-2017
Opdatering af prisliste, MBA og kalkulationsprogram

Ændringer i prislisten skal implementeres.
>> Læs mere…

19-01-2017
Nu kommer den elektroniske kvalitetssikring

Programmet har længe været efterspurgt af fagets kunder som dokumentation for korrekt udført malearbejde.
>> Læs mere…

13-03-2014
Undervisning af konstruktørelever

Mellem 300 - 400 elever bliver hvert år undervist brugen af MBA.
>> Læs mere…

Arbejdsmiljø

>> læs alle nyheder

 

16-02-2017
På kursus i førstehjælp

Få støtte fra Malkom til at få alle i firmaet på kursus.
>> Læs mere…

10-11-2016
Husk at få refusion for udgifter til medarbejdere på barsel


>> Læs mere…

09-06-2016
Alt for mange glemmer solen

Det er sæson for udendørsarbejde, så husk solcreme! Selvom det er overskyet, kan du stadigvæk blive solskoldet
>> Læs mere…

Uddannelse

>> læs alle nyheder

 

06-07-2017
Kvote-elever er fordelt på skolerne

Fra januar 2018 kan 426 elever optages på grundforløb uden praktikaftale.
>> Læs mere…

08-02-2017
Svært at skaffe malerelever nok

Der er for få kvalificerede elever, mener mange malermestre, der oveni har udsigt til at få bøder for ikke at tage elever nok.
>> Læs mere…

25-01-2017
Malerfaget vil miste elever

Torsdag d. 26. januar fejres erhvervsuddannelserne med åbningen af årets event – DM i Skills. Men for malerfaget ser udsigten til nye dygtige elever mere dyster ud.
>> Læs mere…

Alle nyheder