» Nyheder

NyhederGod og afbalanceret plan

30-08-2016

 

Af Ole Draborg, direktør Danske Malermestre

 

Regeringen har i dag fremlagt sin plan for dansk økonomi frem til 2025. Danske Malermestre finder planen både nødvendig, fremsynet og afbalanceret. Om planen er tilstrækkelig er måske mere tvivlsomt, men den indeholder gode takter.

 

Dansk økonomi har i en række år befundet sig i slæbesporet og har måttet se sig overhalet af væksten i de fleste andre sammenlignelige lande. Det kan i sagens natur ikke fortsætte, hvis vi ønsker at bevare Danmark som det velfærdssamfund, vi har været vant til.

 

I vores naboland Sverige viste man for en årrække siden, at markante indkomstskattelettelser var en vej til at sætte gang i væksten. Med regeringens oplæg følger man dette spor, dog med nogen forsinkelse.

 

Og med lettelser i både bund og top får man på en gang øget incitamenterne til at træde ud på arbejdsmarkedet hos de grupper, der i dag befinder sig på kanten, og for de højere lønnede øger man incitamentet til at gøre en ekstra indsats.

 

Det er den rette medicin

 

Danske Malermestre bakker også op om de forskellige initiativer, regeringen ønsker at tage for at øge iværksætterkulturen og investeringerne i de danske virksomheder. Det er der i den grad behov for. Men inden det kan ske, skal der gang i det private forbrug.

 

Planen indeholder forskellige anvisninger på finansieringen som f.eks. SU-beskæringer og en senere pensionsalder. Umiddelbart har vi til gode at se et sammenhængende budget for planen.

 

Men fra Danske Malermestres side skal vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er nødvendigt, at vi ikke denne gang - som så mange gange før - blot ender med en omrokering af statens indtægter og udgifter, men reelt får en ekspansiv økonomisk plan, der kan sætte skub i væksten.   

 

 

Yderligere kommentarer: Kontakt direktør Ole Draborg, tlf. 3263 0370

 

>> Pressefoto

 

Nyheder