» Nyheder

NyhederMalerfaget vil miste elever

25-01-2017

Torsdag d. 26. januar fejres erhvervsuddannelserne med åbningen af årets event – DM i Skills. Men for malerfaget ser udsigten til nye dygtige elever mere dyster ud.

 

Med efterårets trepartsaftale skal der sikres kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet ved at oprette 8000 – 10.000 flere praktikaftaler og få flere unge ind på erhvervsuddannelserne.

 

Det er yderst positivt, og Danske Malermestre bifalder en øget indsats for at få flere ind i erhvervsuddannelserne.

 

Men desværre kan malerfaget i stedet risikere at se frem til færre elever og i yderste konsekvens færre malerafdelinger på skolerne.

 

For med trepartsaftalen skal eleverne være garanteret en uddannelsesaftale, og nogle fag kan ikke længere få elever ind på Grundforløb 2 på skolerne, hvis ikke eleverne allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

 

- Dermed risikerer malerfaget, at eleverne går andre veje, når de skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. De vil få svært ved at se maleruddannelsen som et attraktivt valg, når de skal presses til at finde en læreplads inden Grundforløb 2, siger formand for uddannelsesudvalget i Danske Malermestre, Jørgen Larsen.

 

- Både for eleverne og for mestrene er det meget usikkert at binde an med en lærekontrakt, når eleven end ikke har prøvet malerfaget på skolen endnu, siger han.

 

Årsagen er dimensioneringslisten, hvor fagene er blevet opdelt i fordelsfag, kvote-fag og 0-kvotefag. Malerfaget er blevet udpeget som 0-kvotefag på baggrund af bl.a. et stort antal elever i skolepraktik i årene 2011 – 2013.

 

- Problemet er, at regnestykket er baseret på gamle tal. Malerfaget står reelt i dag med et rekrutteringsproblem, siger Jørgen Larsen,

 

Senest har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i efteråret 2016 udgivet >> en rapport over rekruttering på det danske arbejdsmarked, hvor netop bygningsmalerfaget står nr. 5 på listen over de fag, som allerede nu oplever problemer med at få besat ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft.

 

Danske Malermestres ser derfor også et problem for skolerne, når dimensioneringen skal vurderes hvert år, så antallet af elever i det enkelte fag bliver meget varieret fra år til år.

 

- Hvis skolerne står med en meget mindre tilgang af malerelever, vil de naturligt nok opsige lærere, og nogle skoler endda helt lukke malerafdelingen, og så er de slet ikke klar til at modtage flere elever, når faget igen kan optage flere. Så virkeligheden er ikke så fleksibel, som det kan se ud fra et skrivebord, siger Jørgen Larsen.

 

 

Nyheder