» Nyheder

NyhederOverenskomsten er på plads

17-03-2017

En ny overenskomst for bygningsmalerne i Danmark faldt torsdag morgen på plads efter lange forhandlinger hos forligsmanden mellem Danske Malermestre, Dansk Byggeri og Malerforbundet. Overenskomstaftalen blev endelig godkendt af hovedbestyrelsen i malerforbundet i dag, fredag.

 

Den nye overenskomst, der gælder for de kommende tre år, indebærer blandt andet en forældelsesfrist på kørepenge på tre måneder, ligesom det er aftalt, at der kan indgås lokale aftaler om firmabil mod, at malersvenden fraskriver sig retten til kørepenge. Aftalen om firmabiler begrænser sig i første omgang til en treårig prøveperiode.


Samtidig er der også indgået aftale om adgang til beboelsesvogne, og at der er indgået aftale om systematisk overarbejde mod et varsel på 6x24 timer.  

 

Ydermere indeholder overenskomstaftalen:

 

En regulering af prislisten på samlet set 5,8 % over de næste tre år.

Søgne- og helligdagsbetalingen samlet set bliver hævet med 2 % i overenskomstperioden over de næste tre år.

En seniorordning, der giver ældre medarbejdere ret til at frihed mod egenbetaling f.eks.ved at konvertere pensionsindbetaling til fridage.

 

Overenskomsten 2017-2020 betyder også et løft i bidraget til Samarbejds- og Uddannelsesfonden på samlet set 15 øre af timebetalingen over hele overenskomstperioden (fem øre mere end aftalt i industriens overenskomst). Og endelig bliver alle overenskomstens satser hævet med to kroner – sygeløn, barsel etc.

 

Om overenskomsten siger Danske Malermestres formand, Per Vangekjær:

 

- Under de givne omstændigheder er jeg rigtig godt tilfreds med den nye overenskomst. Og det mener jeg også, at medlemmerne kan være.

 

- Selvfølgelig fik vi ikke alt, hvad vi gik efter, men sådan er det er jo under en forhandling. Vores nye overenskomst følger det øvrige byggeri og ligger inden for rammerne af DA-fællesskabet samtidig med, at vi fik nogle ting af betydning for malerfaget igennem.

 

- Vi har fået taget hul på en tiltrængt debat om malerfagets forældede kørepengeregler. Og vi har aftalt, at overenskomsten som helhed skal kigges igennem med nutidige briller, siger Per Vangekjær.

 

 

Spørgsmål til denne pressemeddelelse rettes til: Per Vangekjær, formand for Danske Malermestre, telefon: 2094 0790

 

 

Nyheder