» Nyheder

NyhederOverenskomsten skal gennem afstemning i april

23-03-2017

Torsdag d. 16. marts blev Danske Malermestre, Dansk Byggeri og Malerforbundet i Danmark enige om en ny aftale for malerfaget gældende 2017 - 2020.

 

Inden overenskomsten træder i kraft skal den dog gennem den fælles urafstemning, hvor alle indgåede overenskomster skal godkendes blandt LO's medlemmer. Resultatet af den afstemning forventes at foreligge medio april.

 

Godkendes overenskomsten, udsender vi derefter informationer med nye nøgletal og øvrige ændringer i overenskomsten om f.eks. kørepenge og firmabil. Satserne vil da træde i kraft med tilbagevirkende kraft gældende pr. 1. marts 2017.

 

Man skal derfor vente med at indgå lokale aftaler, til vi udsender medlemsinformation efter urafstemningen.

 

Nyheder