» Nyheder

NyhederÆndringer i overenskomstens satser pr. 1. juni

01-06-2017

Nedenstående priser vil blive indført i akkordprislisten pr. 1. juni.

 

Loft, vægge og facader:
Pris 125 Hver gang efterfølgende fuldspartling.
• Pris 124 Er førstegangspartling, hver gang efterfølgende fuldspartling vil være pris 125. Bemærk, at dette også gælder ved gipssamlinger samt friser.

 

Pris 134, hver gang mellemstrygning.
• Første samt sidste gang strygning vil være pris 135, dog vil pris 129 samt 130 gå for værende en førstegangsstrygning.

 

Pris 150, fradrag på lofter -6%
• Et generelt fradrag på -6% ved alle loft behandlinger (100 serien).

 

Pris 173, tillæg på pletspartling af nye loftplader 60x60cm med affaset kant.
• Gene ved spartling af disse, tillæggs 10% (kun af pletspartlingen).

 

Facadepartier:
Pris 334, hver gang mellemstrygning.
• Første samt sidste gang strygning vil være pris 335.

 

Indvendigt træværk:
Pris 434, hver gang mellemstrygning.
• Første samt sidste gang strygning vil være pris 435.

 

Nyt radiatorafsnit:
Målingsprincip for radiator er pr. løbende meter, mindstemål er 1 m, ved radiator over 1 meter betales for det faktiske mål. Dvs. en radiator med et mål på 1,25 er prisen gange 1,25.


Rørtilslutninger på op til 1 m er inkluderet i prisen, ved rør over 1 m betales for det faktiske mål på rør.

 

Der vil være 3 priser i afsnittet, 911 vask, 932 pletning med alle materialer og pris 938 strygning til fuld dækning.

 

Der vil være tre typer radiatore / koloner
• A: Glatte, panelovne samt bølgeovne med glat forside.
• B: Bølgeovne med glat bagside.
• C: Golf-/ elementovne samt øvrige typer.

 

Ændringerne er allerede nu at finde i >> MBA, >> Entre Malerkalk samt
>> Malermestre akkordprislisten.


De sidste korrektioner er blevet udført i Svendeprislisten, og vil blive udsendt så snart disse er modtaget fra trykkeriet.

 

 

 

Nyheder