» Nyheder

NyhederDanske Malermestre slår til lyd for større effektivitet på byggepladsen

07-06-2018

Hvorfor præges så mange byggerier af dårlig planlægning, ineffektivitet og svingende kvalitet? Er gensidig respekt, fælles kvalitetsbevidsthed og ansvarsfølelse nøglen til en bedre byggeproces? Og hvordan kan digitalisering og innovation bidrage? Sådan lyder blot nogle af de spørgsmål, som en række førende kapaciteter fra blandt andet VærdiByg og MT Højgaard diskuterer, når Danske Malermestre afholder gå-hjem-møde 18. juni klokken 15.30-18.00 på Hotel Scandic Sluseholmen. 


Mange byggeprojekter præges af dårlig planlægning og ineffektivitet. Det får ikke kun budgetterne til at skride, men påvirker i høj grad også kvaliteten af det enkelte byggeri. For at slå til lyd for bedre tidsstyring, øget samarbejde og gensidig respekt inviterer brancheorganisationen Danske Malermestre til det gratis gå-hjem-møde. 

 

- Vi hører ofte beretninger fra vores medlemmer om deres oplevelser med dårlig planlægning og manglende fælles ansvarsfølelse på byggepladsen. Der er i den grad brug for at adressere disse udfordringer, så vi fremover kan blive skarpere til at håndtere dem gennem bedre tidsstyring, optimeret samarbejde og nye teknologier, fortæller Ole Draborg, der er direktør hos Danske Malermestre.

 

Gensidig respekt er nøglen
Danske Malermestre har derfor samlet en række af byggeriets førende kapaciteter, der vil fortælle om de muligheder og udfordringer, som præger byggepladserne. 

 

Blandt oplægsholderne er Rolf Simonsen, der er sekretariatsleder hos Værdibyg. Ifølge ham er det vigtigt, at parterne afstemmer forventningerne til byggeprojektet, både i forbindelse med opstart såvel som undervejs i processen. På den måde bliver det tydeligt, hvor grænsefladerne er, og hvordan der kan skabes bedst mulig synergi.

 

- Samarbejdet i byggeprojekterne styrkes gennem parternes gensidige forståelse for hinandens arbejde. Det gælder både mellem fagene på byggepladsen, men også mellem bygherre, rådgivere og entreprenørerne. Jo større indblik, man har i de andres verden, jo bedre kan man hjælpe hinanden, så man i fællesskab kan yde det optimale. Det behøver ikke koste ekstra kræfter, men det giver meget energi, når man får tingene til at fungere.

 

Det pointerer Rolf Simonsen, som også får selskab af oplægsholder Sascha Vesterlund, der er afdelingschef i VDC-divisionen hos bygge- og anlægsvirksomheden MT Højgaard. 

 

”Vi” frem for ”dem og os”
Ifølge konsulent Mette Thorkildsen fra Factor 3, der også vil bidrage med indlæg ved arrangementet, er der generelt behov for at etablere en fælles ansvarsfølelse på byggepladsen:   

  

- Vi skal skabe lysten og forståelsen for samarbejde, så vi sammen opnår de bedste resultater internt såvel som eksternt i byggevirksomhederne. Vi skal tænke ”vi” frem for kortsigtede enkeltstående gevinster, hvor vi tænker ”dem og os”. Det betyder også, at vi skal åbne op for et nyt paradigme, hvor vi i højere grad tænker og handler sammen på mange flere områder.

 

Gå-hjem-mødet er gratis og finder sted mandag 18. juni klokken 15.30-18.00 ved Scandic Sluseholmen på Molestien 11, 2450 København. Journalister er velkomne.

 

Er det spørgsmål til pressemeddelelsen kan Danske Malermestres direktør Ole Draborg kontaktes på 4085 1141

 

>> Foto af Ole Draborg til download - fotograf Nicky De Silva

 

>> Læs mere om seminaret her 

 

Nyheder