Årsberetning

 

>> Hent i pdf

Lav og områder

Danske Malermestre består af 10 områder, som udpeger medlemmerne af vores bestyrelse. Hvert område har også sin egen bestyrelse, som hvert år skal afholde møde forud for Danske Malermestres generalforsamling. Alle lav og lokalforeninger hører under områderne.

>> Se lav og områder her


Udvalg i Danske Malermestre
 

Danske Malermestre har fem udvalg, der arbejder politisk og organisatorisk for at sikre, at Danske Malermestre har politisk indflydelse og er i konstant udvikling som arbejdsgiver- og brancheorganisation. Udvalgene beskæftiger sig med såvel uddannelsespolitik, overenskomster, malerteknik og for medlemmernes faglige ekspertise og netværk.
 
 

 

Samarbejdspartnere

Både nationalt og internationalt er Danske Malermestre tilknyttet andre organisationer, som arbejder for arbejdsmarkedet og for malerfaget. 


Dansk Arbejdsgiverforening
SMVdanmark
UNIEP
NMO

Skilt & Print Branchen

Skilt & Print Branchen er tilknyttet arbejdsgiver- og brancheforeningen Danske Malermestre. I Danske Malermestre har vi vores egen konsulent og kan i øvrigt trække på den juridiske og fagretlige ekspertise i alle organisationerne. 

>> Læs mere på Skilt & Print Branchens hjemmeside

 

Om Danske Malermestre