Danske Malermestres Farvepris

Farver giver liv og sjæl i et byggeri. For folk, der færdes og bor i et byggeri, er det væsenligt, at bygningen ikke bare er farvesat tilfældigt og i sidste øjeblik. 
 

Prisen har til formål at fremme malerfagets interesser ved at belønne initiativer, der er til glæde for faget.
I bedømmelsen fokuseres der på, at byggeriets farvesætning er gjort til en central og fremtrædende del af projektet. Det er afgørende for tildelingen af prisen, at malerarbejdets udtryk og brugen af farver er en del af bygningen på lige fod med arkitektur, materialevalg, inventar etc.
Der lægges vægt på, at farvesætningen er innovativ, fortæller en historie, udfordrer og inspirerer.

 

Der uddeles for en sum op til kr. 150.000 én gang om året og prisen kan tildeles flere modtagere. Vi indkalder ansøgere ved årsskiftet med frist senest i janaur det pågældende år, og der er altid overækkelse i begyndelsen af maj.

Prisen blev indstiftet i 2006 af Kirsten og Freddy Johansens Fond og blev første gang uddelt i 2007. Freddy Johansen er tidligere malermester.

 

>> Hent folderen Farveprisen 2018


Bedømmelseskomiteen

  • Per Vangekjær, formand Danske Malermestre
  • Ole Draborg, direktør Danske Malermestre
  • Lone Wiggers, arkitekt, for Danske Arkitektvirksomheder
  • Sven Felding, arkitekt, rektor på Kunstakademiets Arkitektskole
  • Ann Bergithe Trampe Broch for Bygherreforeningen 
  • Michael Mørk, billedkunstner, Akademiraadet
  • Kim Vestergaard Laustsen, malermester, Malermestergruppen A/S
  • Leon Telvig, malermester  

 

 

Vinder 2017

Modtagere af Farveprisen 2017 var kunstner Søren Elgaard og tildels også eleverne fra TECH COLLEGE Aalborg, der har opført kunstværket på Hedegaard Siloen på havnen i Aalborg, Nørresundby. Det 1200 m2 store murmaleri "Det Røde Bånd" signalerer byens historie med industri og godsjernbane.
 
Valget er faldet på "Det Røde Bånd", fordi det repræsenterer godt håndværk og farver, der går i ét og bliver et vartegn samtidig med, at kulturen og byens historie elegant bliver flettet sammen på den grå patinerede beton.
 
 

 
 
 

Presse