Danner

Foto: Kirsten Bille

Begrundelsen


”Farverne og indretningen giver på forbilledlig vis brugerne en oplevelse af tryghed og hjemlig varme, og med disse virkemidler skabes de bedst mulige rammer for, at de voldsramte kvinder og børn kan komme videre i deres liv.”  

Vinder 2013