Kursusindhold

AB 18 - spilleregler for byggearbejde


AB 18 =
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

 

Deltager du i legen uden at kende reglerne?

At kende sine rettigheder og forpligtelser kan betyde forskellen mellem overskud og underskud på en opgave.

 

Må en bygherre frit ændre i en opgaves omfang? Hvornår kan du ifalde dagbod? Hvornår må du standse arbejdet? Hvem bærer risikoen for materialer og arbejdet under arbejdets udførelse?

Hvad er dine rettigheder? Hvad er dine forpligtelser?

 

Få en grundig gennemgang af de vigtigste dele af byggeriets standardvilkår AB 92, fortalt og forklaret på en måde, så man sikrer sig at bruge reglerne på den forretningsmæssigt bedste måde.

De vigtigste problemer fra praksis gennemgås, bl.a. om kontraktindgåelsen, sikkerhedsstillelse, ændringer i arbejdet, forsinkelse, afleveringsforretningen, mangler ved arbejdet, ansvarsperioden for arbejde og leverancer samt konfliktløsninger.


 

Undervisere: SMVdanmarks jurister.>> Tilmeld dig her og se de andre aktuelle kurser

AB 18 - spilleregler for byggearbejde