Materiale fra konference

Danske Malermestre afholdt i marts 2013 konference for medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg.
Jens Erik Behrndtz, formand for LUU for frisøruddannelsen på Fyn, holdt oplæg rettigheder og pligter i de lokale uddannelsesudvalg:
>> Se hans oplæg her


Lokale Uddannelsesudvalg


Det lokale uddannelsesudvalg består typisk af to malermestre udpeget af det område, hvor skolen ligger + to malersvende fra malernes fagforening. Herudover består den af en repræsentanter fra skolens ledelse samt en lærer og måske også en elevrepræsentant.


Det er de lokale repræsentanter for faget, der sætter dagsordenen for udvalget  -  naturligvis i samarbejdet med skolen, men det er udvalget selv der i den sidste ende bestemmer, hvad det skal arbejde med.


Udvalget har ingen formel indflydelse på arbejdet i skolen, men dens primære opgave er at være det lokale malerfags bindeled til skolen.
Det vil sige, at udvalget skal hjælpe skolen med at lave undervisningsplaner, evaluering af skoleophold, hjælpe skolen med at skaffe praktikpladser, og det er også det lokale udvalgs opgave at rådgive og vejlede skolerne i arbejdet med skolepraktikeleverne.


Sidst men ikke mindst er det lokale udvalg fagets forlængede arm over for skolen. Dermed har udvalget også til opgave at fortælle skolen, hvis man mener, der er ting, der ikke helt fungerer til fagets bedste. 

 

Danske Malermestres repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg

 

 

Byggetek (Viborg)

Næstformand Jan Thomsen, tlf. 21 77 83 10, mail 
René Hermann, tlf. 20 73 18 74, mail


Construction College Aalborg

Formand Henrik Pedersen, tlf. 98 33 34 54, mail
Jess Pedersen, tlf. 98 16 90 55, mail


Erhvervsskolen Nordsjælland (Hillerød)

Morten Christiansen, tlf. 21 69 18 88, mail
Brian Jørgensen, tlf. 20 25 44 40, mail


EUC Nord (Hjørring)

Aksel Pedersen, tlf. 21 76 58 41, mail 
Birgit Christensen, tlf. 20 40 60 00, mail


EUC Nordvestsjælland (Holbæk)

Næstformand Ole Larsen, tlf. 40 30 52 86, mail
John Erik Madsen, tlf. 40 45 71 87, mail


EUC Sjælland (Næstved)

Næstformand Birthe Olsen, tlf. 55 99 30 92, mail
Jesper Rytgaard, tlf. 30 54 80 87, mail
Michael Damgaard, tlf. 21 62 79 75, mail 


EUC Syd (Aabenraa)

Næstformand Andreas Nielsen, tlf. 29 67 82 24, mail 
Richard Petersen, tlf. 22 92 06 91, mail
Jan Rasmussen, tlf. 24 24 14 94, mail 


EUC Vest (Esbjerg)

Næstformand Bente Asberg Olesen, tlf. 20 22 59 71, mail
Benny Clavsen, tlf. 75 13 94 00, mail


Københavns Tekniske Skole

Jan Pelby, tlf. 40 14 53 51, mail 
Dan Wiche, tlf. 45 82 24 24, mail


Learnmark (Horsens)

René Kjærhus, tlf. 22 82 72 03, mail


Roskilde Tekniske Skole

Formand Michael Mathiasen, tlf. 24 79 61 13, mail
Carsten Olsen, tlf. 21 44 63 33, mail


Selandia – Center for erhvervs-
uddannelse (Slagelse)

Næstformand Per Vedel, tlf. 58 38 06 82, mail 
Helle Lemvig, tlf. 57 80 91 81, mail


Svendborg Erhvervsskole

Formand Peder Jensen Find, tlf. 28 57 98 80, mail 
Søren Hansen, tlf. 62 23 10 23 / 30 88 89 48, mail


Syddansk Erhvervsskole - Odense

Formand Søren Mejlbjerg, tlf. 22 10 83 03, mail
Louise Svendsen, tlf. 20 32 45 10, mail 


Syddansk Erhvervsskole - Vejle

Claus Møller, tlf. 75 89 16 46, mail 
Jesper Johansen, tlf. 40 16 29 64, mail


TEC – Teknisk Erhvervsskole Center

Formand Jan Pelby, tlf. 40 14 53 51, mail
Jacob Jørgensen, tlf. 21 77 85 07, mail
Niels Koch, tlf. 21 26 65 89, mail
Dan Wiche, tlf. 45 82 24 24, mail


TEC  - Teknisk Erhvervsuddannelses Center (skiltemaleruddannelsen)

Jan Stevnsborg, tlf. 70 21 43 00, mail
Trine Kromann Dahl, tlf. 33 23 24 00, mail


Teknisk Skole Silkeborg

Næstformand Allan Andersen, tlf. 40 60 28 00, mail 
Jens Vedel Nielsen, tlf. 20 82 47 49, mail


Teknisk Skole Silkeborg (skiltemaleruddannelsen)

Lars Madsen, tlf. 40 35 66 34, mail
Stephan Jørgensen, tlf. 61 71 79 86, mail


Tradium (Randers)

Ove Lind, tlf. 30 86 55 96, mail
Poul Alvin Sørensen, tlf. 40 85 39 49, mail


UCH - Uddannelsescenter Holstebro

Næstformand  Jørgen Larsen, tlf. 40 11 48 71, mail
Ida Nikolajsen, tlf. 51 23 16 20, mail 


Aarhus Tech

Formand Hans-Henrik Bisbo, tlf. 20 89 18 42, mail 
Ole Stig, tlf. 28 56 82 19, mail 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse