Virksomhedens nye elev

Mange virksomheder sætter ansættelsen en ny elev på "stand by", fordi de automatisk ser tre et halvt års forpligtigelser foran sig. Men det er helt forkert. Der er mange muligheder, hvis virksomheden beslutter sig for at åbne døren for en ny elev. Lige fra at gå sammen to-og-to med en anden malervirksomhed til at tage en skp-elev ind i tre måneders praktik.

Er lysten til at tage en elev ind i virksomheden til stede, er det er vigtigt at understrege, at virksomheden skal være godkendt til at varetage hele eller dele af uddannelsen for at kunne indgå en af aftalerne. 
For at få godkendelsen behøver man blot at henvende sig til en teknisk skole, der udbyder maleruddannelsen eller kontakte Malerfagets faglige Fællesudvalg.

Satserne for løn til elever kan ses i >> Nøgletallene.


 

Den almindelige uddannelsesaftale

 

Praktikvirksomheden, der er godkendt til hele uddannelsen, kan indgå aftale med en elev om hele uddannelsen fra start til slut.

 

Eleven kan begynde uddannelsen på to måder: Enten begynder de direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse på erhvervsuddannelsens Grundforløb 1 og Grundforløb 2. Eller de begynder med en uddannelsesaftale hos malermesteren og skal så springe direkte til Grundforløb 2.

 

Derefter følger de hovedforløb 1 og 2 på skolen i 25 uger i alt.
 


Ny mesterlære

I Ny mesterlære indgår virksomhed og elev (efter forudgående udarbejdelse af en uddannelsesplan) en uddannelsesaftale, hvor eleven efter 1 års virksomhedspraktik skal have opnået de nødvendige kompetencer til direkte at kunne starte på hovedforløbsundervisningen.
 

 

Kombinationsaftaler

Virksomhederne skal være helt eller delvist godkendte til uddannelsen.

I en kombinationsaftale går to eller flere virksomheder sammen om en elev, så de tilsammen kan dække hele uddannelsen. Det er vigtigt at understrege, at der skal være indgået aftaler om hvornår og hvor længe eleven skal være i praktik i hver enkelt virksomhed inden uddannelsesaftalen indgås.

Det er i den virksomhed, hvor eleven er i praktik i henhold til aftalen, der har den økonomiske og juridiske samt uddannelsesmæssige forpligtigelse over for eleven.


Delpraktikaftaler

De elever, der har gennemført grundforløbet og som ikke kan finde en praktikplads, har ret til at få en uddannelsesaftale med teknisk skole, ”skole praktik elever” eller skp-elever.

Hvis man ikke kan se mere end 3 mdr. frem i tiden, men godt vil give elever en chance for at prøve malerfaget hos en virksomhed, kan man henvende sig på en skole og via den indgå en delpraktikaftale, hvor eleven kommer i praktik i oftest 3 måneder. Aftalen kan forlænges eller der kan indgås aftale om et restlæreforløb.

Virksomheden har det økonomiske, juridiske samt uddannelsesmæssige ansvar for eleven i den periode, hvor eleven er hos virksomheden.

 

Kort uddannelsesaftale

En kort uddannelsesaftale består af minimum en praktikperiode og et skoleophold, i praksis vil det dreje sig om ca. et år, idet der er omkring 40 uger mellem hvert skoleophold og et skoleophold er af 10 ugers varighed.

Den korte uddannelsesaftale kan altid forlænges med en ny periode eller med resten af læretiden, derfor er den specielt velegnet, hvis man ikke helt tror, at man kan beskæftige en elev i hele uddannelsen. 
 
 

Virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Skolerne kan sende eleverne ud i VFU hos malervirksomhederne for at skp-eleverne kan få undervisning i et forløb, som skolen ikke ville kunne tilbyde.
Perioden kan max. vare to uger, og kan også bruges som en introduktion mellem elev og virksomhed inden indgåelse af anden aftale om praktik.

Uddannelse