Hvad betyder Praktikplads-AUB for dig som arbejdsgiver?

Malerelev Cindie Espersen er udlært til nytår 2018 hos Malermester Claus Rasmussen, Malerfirmaet Borg. Foto Allan Rieck
 
Fordi det danske arbejdsmarked mangler erhvervsuddannede indenfor en lang række faggrupper, er der behov for flere praktikpladser, og at flere unge og voksne søger ind på erhvervsuddannelserne. 
 
Derfor har regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2016 lavet en aftale, der belønner de arbejdsgivere, der uddanner elever fra erhvervsuddannelser. Til gengæld får de arbejdsgivere, der ikke uddanner nok elever en bødestraf. 
 
En del af aftalen hedder Praktikplads-AUB og den skal sikre, at der bliver oprettet nok praktikpladser i virksomhederne, så I på den måde er med til at sikre fødekæden af kvalificeret arbejdskraft.
 
Hvad skal jeg betale, hvis jeg ikke har elever nok?
Hvis du for eksempel får at vide, at du mangler 1,20 elevpoint skal du betale et Praktikplads-AUB på 32.400 kroner. Det beløb er fremkommet af 1,20 x 27.000.
 
For hver 34 malersvende, der er ansat i en virksomhed, skal der være ansat en elev. Det koster 27.000 kroner i ekstra bidrag til AUB at mangle én elev.

Det betyder, at en virksomhed med fem svende, der ikke har nogen elever, skal betale cirka 795 kroner pr. svend om året i Praktikplads-AUB. Virksomheden vil samtidig få et fradrag på 295 kroner pr. fuldtidsbeskæftiget om året. Derfor koster det cirka 500 kroner pr. malersvend om året man har ansat, hvis ikke man har nogen elever.
 
 
 
Forskudsopgørelse for praktikplads-AUB
Praktikplads-AUB træder i kraft 1. Januar 2018 – og I vil modtage et brev om den nye ordning mod slutningen af året.
 
I april får i en såkaldt forskudsopgørelse, hvor I kan se jeres mål for, hvor mange elever, I skal ansætte i 2018. Her kan I også se, hvor mange elever I allerede har – og altså hvor langt I har til målet inden udgangen af 2018.
 
I kan allerede nu selv beregne jeres cirkatal for, hvor mange elever I skal ansætte.
 
 
Hvem er med i Praktikplads-AUB?
Det er alle private og offentlige arbejdsgivere, der er med i Praktikplads-AUB. I skal i det forudgående år have indberettet ATP-bidrag for samlet set mindst én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. Hvis du er enearbejdende mester eller kun har én ansat, skal du altså ikke have en lærling.
 
Praktikplads-AUB skal gå i nul hvert år
Virksomheder med for få elever skal betale et øget AUB-bidrag – 27.000 kroner pr. helårselev – mens dem, der har flere elever end de behøver får en bonus. Men der skal være balance i ind- og udbetalinger til Praktikplads-AUB, så regnskabet går i nul hvert år.
 
Hvis der bliver udbetalt mere i bonus end der kommer ind i bøder, bliver overskuddet udbetalt til arbejdsgiverne. Omvendt bliver der opkrævet ekstra bidrag, hvis der er underskud.
 
Hvor mange elever skal I have ansat?
Hvert år vil alle erhvervsuddannelser få tildelt en vægtning baseret på, hvor stor mangel der forventes at være på for eksempel maleruddannelsen. Antallet af elever omregnes til elevpoint.
 
På forskudsopgørelsen kan I se, om I er over eller under jeres mål for elevpoint. For hver elevpoint, I mangler, når året er omme, skal I betale et bidrag. Bidraget er i 2018 27.000 kroner pr. manglende elevpoint.
 
Hvordan kan I få bonus?
I kan få bonus, hvis I opfylder jeres mål for elevpoint i det indeværende år – og hvis I har flere helårselever end jeres gennemsnit de sidste tre år. Størrelsen på praktikbonussen afhænger altså af, hvor meget I overstiger jeres mål for elevpoint.
 
I kan få 25.000 kroner pr. elevpoint. 
 
Hvad nu hvis jeg ikke kan skaffe en lærling?
Du kan blive fritaget for bøde for ikke at have elever, hvis du kan dokumentere mindst en af følgende punkter:
 
du har haft stillingen opslået på praktikpladsen.dk i mindst tre måneder
du ikke har modtaget ansøgninger fra elever med bestået grundforløb
en ansøger har afslået praktikpladsen
der ikke er søgende elever på uddannelsen på praktikplads.dk
 
Central portal til lærlinge-jobopslag
Der vil blive oprettet en central praktikpladsportal praktikplads.dk, hvor du kan lægge opslag op, når du søger lærlinge. 
 
Danske Malermestre vil også selv lave en portal, så vi kan sikre den praktikplads-garanti, som blev besluttet i efteråret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Kontakt Niels Håkonsen, afdelingschef Uddannelsespolitisk afdeling, hvis I har spørgsmål på nh@malermestre.dk eller telefon 32 63 03 79


 

 
 
 

Uddannelse